اگر در کوه گم شدید چه باید بکنید

نویسنده : امیر طهماسبی 2 سال قبل

راه کاره های گم شدن در کوهستان

تکنیک های مبارزه با گرگ در کوهنوردی

نویسنده : امیر طهماسبی 2 سال قبل

تکنیک های مبارزه با گرگ در کوهنوردی